MOVETASTIX

MOVETASTIX

Kinderen en jongeren hebben nood aan beweging. We vallen in herhaling, we weten het, maar dat is enkel omdat het zo enorm belangrijk is. De uurtjes sport en beweging die kinderen op school krijgen, volstaan niet. Ook na de schooluren moeten kinderen op een leuke en ontspannende manier in beweging kunnen blijven. Regelmatig bewegen is goed voor iedereen, en vooral voor jonge kinderen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.


Voor wie
Alle kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het eerste leerjaar.
Waar
BSGO De zonnebergen, Pastorijstraat 84, 2800 Walem
Wanneer
Elke dinsdag
Tijdstip
Dinsdag: 16h tot 17h en dit in 3 periodes van telkens 10 lessen (september tot december, januari tot maart, april tot juni).
Aantal deelnemers
Maximum 15 deelnemers per lessenreeks
Werkwijze
Multimove wordt aangeboden als sport na school, d.w.z. dat kinderen die in de zonnebergen naar de naschoolseopvang gaan daar opgehaald en afgezet kunnen worden door de Multimove-juf. Ouders dienen ons per mail te verwittigen indien zij van deze dienst gebruik willen maken. De school zal in geen geval kinderen uit de opvang meegeven, waarvan wij geen schriftelijk bewijs hebben dat ze opghaald mogen worden door de Multimove-juf. Natuurlijk zijn ALLE kinderen van ALLE scholen meer dan welkom.

Kostprijs (excl. Inkom zwembad)

  • Per les:
    €5
  • Per Lessenreeks van 10 lessen:
    €50

Wat is multimove voor kinderen?

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Inschrijven

Akkoord met onze privacy voorwaarden
Akkoord met onze algemene voorwaarden

Kind 1

Kind 2