SPORTSNACK ANTWERPEN

SPORTSNACK ANTWERPEN

Kleuter -en basisscholen MONTESO & SINT-JOZEFINSTITUUT slaan de handen in elkaar en zullen vanaf maart 2020, in samenwerking met SPORTASTIX vzw, ook sport na school aanbieden! SPORTSNACK, dat staat voor Sportief Naschools ACtieve Kids, is een initiatief voor meer naschoolse beweging en sport in het basisonderwijs. Sportsnack is er voor kinderen van het lager onderwijs en bouwt verder op de principes van Multimove. Via Multimove en Sportsnack wordt er een volwaardig, laagdrempelig en flexibel bewegings- en sportaanbod gecreëerd voor alle schoolgaande kinderen van 3 tot 12 jaar. Op die manier bieden we een continu beweegtraject aan die kinderen aanzet tot meer bewegen over de jaren heen!


Voor wie
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Waar
Kleuter -en basisschool Sint-Jozefinstituut, Jacob Jordaensstraat 75, 2018 Antwerpen
Wanneer
Elke maandag - Vanaf 16/03/2020 tot 15/06/2020 (10 lessen)
Tijdstip
Van 15h30 tot 16h30
Aantal deelnemers
Maximum 25 deelnemers
Werkwijze
SPORTSNACK wordt aangeboden als sport na school, d.w.z. dat kinderen die naar de naschoolseopvang gaan daar opgehaald en afgezet kunnen worden door de Sportsnack-meester. Ouders dienen ons per mail te verwittigen indien zij van deze dienst gebruik willen maken. De school zal in geen geval kinderen uit de opvang meegeven, waarvan wij geen schriftelijk bewijs hebben dat ze opghaald mogen worden door de Sportsnack-begeleider. Natuurlijk zijn ALLE kinderen van ALLE scholen meer dan welkom.

Lidgeld

  • Per schooljaar:
    €50 euro voor 10 lessen
  • incl. verzekering bij Sporta, +/- 30 lessen en aansluiting bij de omnisportvereniging

Wat is multimove voor kinderen?

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Inschrijven

Dit sportkamp is helaas volzet