Multimove - GO Shil - reeks 2 - 15h40 tot 16h25

Multimove - GO Shil - reeks 2 - 15h40 tot 16h25

Een (school)jaar lang gaan kinderen op een leuke en ontspannende manier bewegen door de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden (lopen, draaien, werpen, dribbelen, ...) in te oefenen. Multimove wil de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. Kinderen en jongeren hebben nood aan beweging. We vallen in herhaling, we weten het, maar dat is enkel omdat het zo enorm belangrijk is. De uurtjes sport en beweging die kinderen op school krijgen, volstaan niet. Ook na de schooluren moeten kinderen op een leuke en ontspannende manier in beweging kunnen blijven. Regelmatig bewegen is goed voor iedereen, en vooral voor jonge kinderen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.


Voor wie
Alle kinderen van het geboortejaar 2020-2019
Waar
Go Shil - Louizastraat 3 - 2800 Mechelen
Wanneer
Elke maandag
Tijdstip
15h40 tot 16h25 - Vanaf maandag 22/01/2023 - 10 lessen
Aantal deelnemers
Maximum 15 deelnemers per groep
Werkwijze
De kinderen worden door de Multimove-juf opgehaald in de naschoolse opvang. Na afloop van de les kunnen de kinderen op de speelplaats opgepikt worden door hun ouder of kunnen ze terug naar de naschoolse opvang.

Lidgeld

  • Per lessenreeks (10 lessen):
    €50
  • Voor 10 lessen (incl. verzekering bij Sporta)

Wat is multimove voor kinderen?

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Inschrijven

Neem deel aan één van onze voetbal-, sport- of bewegingsactiviteiten.